Contact

Ford România SA este societate înregistrată în România, cu sediul social în Craiova, judeţul Dolj, strada Henry Ford (1863-1947) numărul 29, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J16 / 3150 / 16.11.1994, CUI 6488696, Capital social subscris şi vărsat 1.122.203.695,53 lei.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la produsele şi serviciile noastre va rugăm contactaţi-ne la:

Ford România – Compania Naţională de Vânzari

Global City - Şos. Bucureşti Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov, Bucureşti (Pipera) - Cod Poştal: 077190 – România
Centrul de Relaţii Clienţi
Telefon: 0372 37FORD (0372 373673)
Email: crcro@ford.com


Ford România – Uzina Craiova

Craiova, judeţul Dolj, strada Henry Ford (1863-1947) numărul 29
Telefon: 0372516255
Email : fordcv@ford.com