Ford C-MAX

Reparaţii neacoperite de Ford

Ford nu este răspunzătoare de nici o reparaţie care rezultă direct din:
 
• Avarii cauzate prin neglijenţă, inundaţie, accident, competiţii, curse sau orice altă utilizare necorespunzătoare.
• Uzura şi deteriorarea normală.
• Nerespectarea normelor de păstrare a vehiculului în conformitate cu programul de întreţinere şi instrucţiunile de service Ford.
• Nerespectarea normelor de păstrare a vopselei şi caroseriei prin
curăţare periodică conform instrucţiunilor Ford.
• Modificări neautorizate asupra vehiculului sau asupra componentelor sale.
• Nerectificarea la timp a defectelor de vopsea sau coroziune identificate în timpul Verificării Caroseriei şi a Vopselei.
• Factori dincolo de controlul nostru, precum deteriorări cauzate de contaminanţi aerosolizaţi, furtuni, lovituri cu pietricele, zghârieturi sau utilizarea unor agenţi de curaţare necorespunzători.
• Reparaţii folosind metode care nu au fost aprobate de către Ford.
• Nefolosirea de Piese Originale Ford, sau de piese şi lichide care să corespundă calităţii lichidelor şi a Pieselor Originale Ford.
• Pentru mai multe informaţii te rugăm să consulţi portofoliul de service.